TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Văn bản
Danh mục Văn bản
Tên Văn bản Số ký hiệu Cơ quan ban hành Thời gian ban hành Download
Công văn 67/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo nghị định số 63/2015/NĐ-CP của chính phủ 67/BHXH-CSXH BHXH Việt Nam 7/1/2016
Công văn 1300/QĐ-BHXH V/v Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 1300/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam 6/11/2015
Công văn 4462/BHXH-CSYT V/v hướng dẩn tạm giữ thu hồi thẻ BHYT trong káhm bệnh chữa bệnh 4462/BHXH-CSYT BHXH Việt Nam 10/11/2015
Công văn 4424/BHXH-ST V/v hướng dẩn bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp 4424/BHXH-ST BHXH Việt Nam 6/11/2015
Công văn 4103/BHXH-CSXH V/v tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN. 4103/BHXH-CSXH BHXH Việt Nam 22/10/2015
Công văn 2803/QCPH-TLĐ-BHXH, V/v Phồi hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015 - 2020 2803/QCPH-TLĐ-BHXH Tổng LĐLĐ Việt Nam - BHXH Việt Nam 29/07/2015
Công văn 1142/QĐ-BHXH V/v Ban hành quy chế cập nhật thông tin, theo dõi đôn đốc kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao BHXH VN 1142/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam 22/10/2015
Công văn 1035/QĐ-BHXH V/v quyết định về ban hành qui định về mẫu sổ BHXH 1035/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam 1/10/2015
Công văn 3624/BHXH-CSXH V/v hướng dẩn thực hiện chế độ BHXH theo NĐ 26/2015/BHXH-CP 3624/BHXH-CSXH BHXH Việt Nam 22/9/2015
Công văn 3592/BHXH-BT V/v tham gia BHYT HSSV 3592/BHXH-BT BHXH Việt Nam 18/9/2015
Công văn 919/QĐ-BHXH V/v sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 01/QĐ-BHXH, QĐ 1399/QĐ-BHXH và QĐ 488/QĐ-BHXH của BHXH VN 919/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam 26/8/2015
Công văn 3170/BHXH-BT V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 3170/BHXH-BT BHXH Việt Nam 24/8/2015
Công văn 2538/BHXH-CSXH V/v hướng dẩn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 2538/BHXH-CSXH BHXH Việt Nam 10/7/2015
Công văn 2388/Ctr-BHXH-BTTTT V/v phối hợp tuyên truyền thực hiện chế độ chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH VN và Bộ TTTT 2388/Ctr-BHXH-BTTTT BHXH Việt Nam và Bộ TTTT 30/6/2015
Công văn 2102/BHXH-CSXH V/v tính thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 1/1/1995 2102/BHXH-CSXH BHXH Việt Nam 10/6/2015
Công văn 2085/BHXH-BT V/v đơn giản hóa thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình 2085/BHXH-BT BHXH Việt Nam 8/6/2015
Công văn 1874/BHXH-PC V/v triển khai thực hiện qui chế phối hợp giữa BHXH VN và Tổng cục THADS trong công tác thi hành án dân sự 1874/BHXH-PC BHXH Việt Nam 25/5/2015
Công văn 1856/BHXH-CSXH V/v hướng dẩn một số nội dung về thực hiện chế độ BHXH 1856/BHXH-CSXH BHXH Việt Nam 22/5/2015
Công văn 592/QĐ-BHXH V/v ban hành phần mềm giao dịch BHXH điện tử 592/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam 18/5/2015
Công văn 1699/BHXH-CSXH V/v hướng dẩn giải quyết trợ cấp theo QĐ 91/2000/QĐ-TTg và 613/QĐ-TTg 1699/BHXH-CSXH BHXH Việt Nam 11/5/2015
Đầu trang Trước  1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang