TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Văn bản
Danh mục Văn bản
Tên Văn bản Số ký hiệu Cơ quan ban hành Thời gian ban hành Download
Công văn 3162/TB-BHXH kết luận Hội nghị tổng kết thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện 3162/TB-BHXH BHXH Việt Nam 29/8/2014
Công văn 2998/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đốu với người lao động 2998/BHXH-CSXH BHXH Việt Nam 19/8/2014
CV 2017/BHXH-CĐCS V/v hướng dẩn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản 2017/BHXH-CĐCS BHXH Việt Nam
CV 2016/BHXH-BT V/v thu BHYT đối với CBCC, VC đang bị tạm giữ, tạm giam, đình chỉ công tác. 2016/BHXH-BT BHXH Việt Nam
Quyết định 01/QĐ-BHXH Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và qui trình giải quyết hường các chế độ BHXH 01/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam 03/01/2014
Quyết định 1055/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT 1055/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam 02/10/2013
Công văn 1719/BHXH-TCCB của BHXH Việt Nam V/v Hướng dẫn bổ sung một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2013 Số 1719/BHXH-TCCB BHXH VN 13/5/2013
Kế hoạch số 1611/KH_BHXH của BHXH VN V/v Tuyển dụng viên chức ngành BHXH 2013. Số 1611_KH_BHXH BHXH VN 07/05/2013
Công văn 1477/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo qui định của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 Số 1477/BHXH-CSXH BHXH VN 23/04/2013
Công văn 1110/BHXH-TĐKT của BHXH Việt Nam V/v Thông báo cụm trưởng, cụm phó các cụm thi đua năm 2013. Số 1110/BHXH-TĐKT BHXH VN 23/03/2013
Công văn 1259/BHXH-BT V/v tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 1259/BHXH-BT BHXH VN 04/04/2013
Công văn 267/BHXH-VP-1 ngày 15/01/2013 của BHXH Việt Nam V/v tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013 Số 267/BHXH-VP-1 BHXH Việt Nam 15/01/2013
Công văn số 5528/BHXH của BHXH Việt Nam V/v Hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 và chuyển sổ kế toán. Số 5528/BHXH BHXH VN 21/12/2012
Công văn 4741/BHXH-TCCB ngày 19/11/2012 của BHXH Việt Nam V/v tham gia góp ý, dự thảo Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với CCVC luân chuyển, điều động, biệt phái Số 4741/BHXH-TCCB BHXH Việt Nam 19/11/2012
Công văn 5099/BHXH-TĐKT ngày 7/12/2012 của BHXH Việt Nam V/v Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và xét tặng danh hiệu thi đua năm 2012 Số 5099/BHXH-TĐKT BHXH Việt Nam 07/12/2012
Quyết định 1388 Về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 1388/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam 15/10/2012
Công văn 1369 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1369/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam 12/10/2012
Công văn 3453/BHXH-TCCB của BHXH Việt Nam V/v lập hồ sơ thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2011-2012 3453/BHXH-TCCB BHXH VN 28/8/2012
Công văn 3249/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam V/v Báo cáo chi KCB 6 tháng đầu năm 2012 và dự báo chi KCB năm 2012, 2013 3249/BHXH-CSYT BHXH VN 10/8/2012
Quyết định 798 V/v Ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 798/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam 06/08/2012
Đầu trang Trước  1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang