TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 thay thế Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Chi tiết »