TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Nhiều quy định ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống xã hội và lao động việc làm sẽ có hiệu lực trong tháng này. Những quy định đó là: Thay đổi mã vùng điện thoại cố định ở một số tỉnh: Theo thông tư về quy hoạch kho số viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, từ ngày 1/3, mã vùng điện thoại cố định các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ thay đổi. Cụ thể thành phố Hà Nội đổi từ 4 thành 24; TP HCM đổi từ 8 thành 28; thành phố Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236; thành phố Hải Phòng đổi từ 31 thành 225... Một số tỉnh, thành vẫn được giữ nguyên mã vùng gồm Phú Thọ (210), Vĩnh Phúc (211), Hòa Bình (218), Hà Giang (219). Chi tiết »