TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO TUYÊN TRUYỀN

Để thực hiện việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động tự quản lý và lưu giữ theo quy định của Luật BHXH, yêu cầu sổ BHXH phải đảm bảo đầy đủ, chính xác thông tin để làm căn cứ giải quyết quyền lợi hưởng chế độ về sau cho người lao động, ngày 15 tháng 2 năm 2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 463/UBND-KGVX về việc triển khai rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Chi tiết »

Thực hiện kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11”, ngày 31 tháng 10 và ngày 01 tháng 11 năm 2016, UBND thành phố Mỹ Tho đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Mỹ Tho để chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Chi tiết »

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 95/2016/TT-BQP ngày 28/6/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/8/2016. Các chế độ chính sách quy định được thực hiện từ 1/1/2016. Chi tiết »