TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Châu Thành được BHXH tỉnh giao chỉ tiêu phát triển 52.400 lao động tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm gần 1/3 chỉ tiêu lao độmg toàn tỉnh, tăng hơn 60% so với năm 2013, đây là một thách thức lớn đối với BHXH huyện. Tuy nhiên BHXH huyện đã dùng nhiều giải pháp tích cực, trong đó có giải pháp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, vì vậy đến 30/9/2014 vượt chỉ tiêu khi thác lao động được BHXH tỉnh giao. Chi tiết »