TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO TUYÊN TRUYỀN

Ngày 18/8/2016, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động đại lý thu bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Chi tiết »

Xác định lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Vì vậy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện BHYT, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu Nhà nước giao. Theo đó, ngày 08/8/2016 Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 795/MTTQ-BTT chỉ đạo Ban thường trực UBMT Tổ quốc các huyện thành, thị tập trung lãnh đạo và phối hợp thực hiện một số nội dung: Chi tiết »