TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động ngày 26/10/2016 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang ký quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Chi tiết »

Xác định lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Vì vậy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện BHYT, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu Nhà nước giao. Theo đó, ngày 08/8/2016 Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 795/MTTQ-BTT chỉ đạo Ban thường trực UBMT Tổ quốc các huyện thành, thị tập trung lãnh đạo và phối hợp thực hiện một số nội dung: Chi tiết »

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 95/2016/TT-BQP ngày 28/6/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/8/2016. Các chế độ chính sách quy định được thực hiện từ 1/1/2016. Chi tiết »