TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO TUYÊN TRUYỀN

Sáng 21-7, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện NQ 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012 - 2020”. Chi tiết »