TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện Gò Công Đông; Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp các doangh nghiệp ngoài quốc doanh triển khai một số nội dung sửa đổi bổ sung của luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân lao động trên đại bàn huyện Gò Công Đông. Chi tiết »