TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thực hiện Công văn số 481/BHXH-PT ngày 21/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Tiền Giang về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cận nghèo từ nguồn hỗ trợ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân bổ. Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2015 BHXH thị xã phối hợp Ủy ban nhân dân xã Bình Đông tổ chức buổi lễ trao 300 thẻ BHYT cho hộ gia đình cận nghèo của xã. Tham dự buổi lễ trao thẻ BHYT có ông Võ Văn Út - Giám đốc BHXH thị xã Gò Công, đại diện Phòng Lao động Thương binh & Xã hội thị xã, Đảng ủy, UBND, các hội đoàn thể xã Bình Đông cùng bà con hộ gia đình cận nghèo được cấp thẻ BHYT. Chi tiết »

Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. Ngày 23/3/2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế Tiền Giang ban hành quy chế phối hợp số 867/QCPH-SYT-BHXH. Chi tiết »

Đó là ý kiến kết luận tại Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp ngày 04/3/2015 về tình hình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Theo thông báo kết luận, trong những năm qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các Bộ, ngành, địa phương, ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và đội ngũ thầy thuốc, việc thực hiện Đề án BHYT toàn dân đã đạt được kết quả tích cực, cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra, người tham gia BHYT được hưởng dịch vụ y tế với chất lượng cao hơn, giảm chi phí cho người bệnh, góp phần giảm nghèo và phát triển bền vững, góp phần bình đẳng xã hội, tăng thêm lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác BHYT toàn dân; đạt được các mục tiêu về BHYT toàn dân, đến hết 2015 ít nhất 75% người dân tham gia BHYT và đến năm 2020 ít nhất 80% người dân tham gia BHYT. Chi tiết »