TÌM KIẾM
Google
Sitewww
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. Ngày 23/3/2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế Tiền Giang ban hành quy chế phối hợp số 867/QCPH-SYT-BHXH. Chi tiết »

Ngày 02/02/2015, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động (SDLĐ) đối với người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), có hiệu lực từ ngày 20/3/2015. Chi tiết »